Om oss

Skipex är ett registrerat varumärke för snöskotrars flyttenheter och tillhör företaget Nordic R-Tec Oy, FO-nummer: 3199820-5.

Dataskydd och kakor

Upprättningsdatum 1.10.2019 När du använder våra tjänster kan du också bli ombedd att lämna personuppgifter. Att besvara dessa frågor är alltid frivilligt. Dina personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med Finlands dataskyddsbestämmelser. Personuppgifter som samlas in via vår webbplats används antingen för att upprätta ett avtal eller för att behandla din kontaktbegäran. Dina uppgifter kan även behandlas och användas i rådgivning, reklam och nyhetssyften endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta. Register- och dataskyddspolicy i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/99).

Personuppgiftsansvarig

Nordic R-Tec Oy Huurretie 1L3 87500 Kajana FO-nummer: 3199820-5

Kontaktuppgifter i registerärenden

myynti@skipex.fi

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter kan användas för följande ändamål: För analys och profilering, Skipex marknadsföring, inriktning av reklam och/eller direktmarknadsföring. För webbplats- och tjänstekommunikation, kundrelationshantering, marknadsundersökningar samt elektronisk direktmarknadsföring i enlighet med personuppgiftslagen och lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation.

Uppgifter som registreras

Uppgifter om registrerade kan föras in i personregistret enligt följande kategorier: Namn E-postadress Mobiltelefonnummer Företag och adressuppgifter Läsinformation och webbplatsbeteende för beställare av nyhetsbrev Analys- och profilinformation Användarens IP-adress och förflyttningar, landinformation Webbläsartyp, operativsystem Anbudshistorik eller information om övrig kommunikation Livechat-kommunikation, -information och -behandlingsbegäran Registreringsuppgifter Användarnamn, lösenord eller annan individuell information Betalningskontaktuppgifter Kundfeedbackuppgifter Beställningsuppgifter

Registrets lagenliga informationskällor

Registret sammanställs från Nordic R-Tec Oy:s kunduppgifter och system, samt eventuellt allmänt tillgängliga datakällor eller verktyg på internet.

Överlämnande av uppgifter

I registret samlar man in statistiska uppgifter i samband med beställningar av varor eller tjänster. Personuppgiftsansvarige överlämnar inte uppgifter om webbplatsbeteende till utomstående. Vi kan överlämna dina personuppgifter för ändamål i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Uppgifter du lämnar via webbplatsen kan överlämnas till bland annat:
  1. Tjänsteleverantörer som deltar i utformningen av webbplatsen och våra tjänster.
  2. Betaltjänstleverantörer.
  3. Samarbetspartner för marknadsföringssyfte, såvida du inte specifikt förbjudit detta.
  4. Myndigheterna i fall där lagen eller övrigt viktigt intresse kräver detta.

Granskningsrätt och korrigering av uppgifter

Den registrerade har enligt § 26 i personuppgiftslagen rätt att granska vilka uppgifter som rör hen har lagrats i personregistret. Begäran om granskning ska göras skriftligen och skickas undertecknad till ovan nämnda personuppgiftsansvarig. Den registrerade har dessutom rätt att enligt § 29 i personuppgiftslagen kräva rättelse av felaktiga uppgifter i registret. Begäran om rättelse av uppgifter ska specificera felet som ska rättas och ange de rättade uppgifterna. En skriftlig begäran om rättelse ska skickas till ovannämnda personuppgiftsansvarig. Vår kundtjänst svarar på frågor och feedback som rör registret senast inom två vardagar.

Radering av uppgifter

Uppgifterna kan raderas på den registrerades begäran eller på grund av uppsägning av beställningen på nyhetsbrevet.

Principer för skydd av registret

Personuppgifterna lagras konfidentiellt i datanätverket och hos serverpartner, samt i designhårdvara där registret eventuellt finns, skyddad av en brandvägg och övriga nödvändiga tekniska åtgärder.

Rätt att neka

Den registrerade har rätt att neka till överlämnade och behandling av sina uppgifter för direktreklam och övrig marknadsföring.

Personuppgifter som behandlas

Tjänsteleverantören hanterar följande kategorier av personuppgifter: Namn/Företag E-post Telefonnummer Meddelande Nätidentifierare såsom kakor eller IP-adresser Skyddat Javascript API

Sekretess

Nordic R-Tec Oy:s personal har fortlöpande tystnadsplikt.

Kakor

En kaka är en liten textfil som kopieras från webbplatsen till din hårddisk. Kakorna skadar inte din dator och innehåller inga virus. Kakorna på vår webbplats samlar inga personuppgifter och du kan när som helst blockera kakor i dina webbläsarinställningar. Kakorna som finns på vår webbplats används i regel endast anonymt och för att förbättra användarvänligheten. Ibland kan kakor också vara användbara för andra specifika ändamål.

Delningsverktyg

Webbplatsen innehåller inbäddade ”dela”-knappar för att låta användaren dela innehåll via sociala mediekanaler som Facebook och Twitter. Webbsidorna kan installera kakor när du är inloggad på dessa tjänster. Nordic R-Tec Oy kan inte påverka installationen eller ändamålet för dessa kakor. Mer information om dessa tredjepartskakor finns på ifrågavarande företags webbplatser.

Webbanalys

Denna webbplats använder programvaran Google Analytics, som tillhandahålls av Google Inc. (senare ”Google”) för att spåra användare. Javascript-koden för spårningsprogrammet används i tjänsten vid varje sidladdning. Google Analytics identifierar användaren med s.k. kakor (cookies på engelska), som är textfiler vilka din webbläsare lagrar på din dator. Information om användningen av webbplatsen överförs till och lagras av Googles servrar. Användarinformationen som samlas in genom kakor är anonym. Användaren kan blockera användningen av kakor genom att välja blockering av kakor i sina webbläsarinställningar. I detta fall kan användaren kanske inte använda alla funktioner på webbplatsen. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google samlar in data för de ändamål som anges ovan. Google Analytics samlar också in data om besökarnas intressen på grundval av vilka webbplatser besökarens webbläsare har besökt i Googles Display-nätverket, samt utvärderar besökarens demografiuppgifter utifrån denna data. Google Analytics samlar endast in anonyma uppgifter om förmodade intressen för grupper av besökare, samt förmodade demografiuppgifter för grupper av besökare. Inga uppgifter samlas in om besökta webbplatser eller enskilda besökare. På begäran tillhandahåller vi närmare information om programvarorna som används och den information som lagras av dem. Det är också möjligt att identifiera största delen av programvarorna från källkoden på webbplatsen skipex.fi. Mer information om Google Analytics-spårning finns på Googles dataskyddssida. Google Analytics-spårning kan förhindras: Läs mer. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna dataskyddsspolicy vid behov.