PRODUKTINFORMATION

Finländsk patenterad innovationSkipex är en finländsk innovation som har utvecklats utifrån ett tydligt behov av att underlätta förflyttning av en snöskoter på torr mark på alla typer av underlag. Utöver det inhemska patentet har produkten patent i USA och Kanada, och ytterligare ansökningar är under behandling i EU.Kompakt storlek och struktur som skyddar skoternSkipex-flyttset är den mest robusta och kompakta lösningen utvecklad för att flytta en snöskoter som finns på marknaden. Flyttsetet består av skidmonterade dockor, axlar och hjul. Tack vare de fast monterade dockorna stannar de alltid i samma läge och lossnar inte under körning. Setet är inte heller i kontakt med skoterns delar och skadar därför inte till exempel skoterns plastskidor. Tack vare de stora lufthjulen kan den även köras på mer ojämna ytor och över trösklar.Den kompakta storleken gör det också enkelt att transportera setet!

moottorikelkan siirtopyörä kiinnike

Kan monteras på nästan alla skotermodellerSkipex-setet kan monteras på nästan alla skotermodeller från detta årtusende. Som en tumregel lyckas monteringen på skotrar där skidbulten är synlig.Flyttsetet kan även monteras på en Blade-skida på en gammal modell med styrstål med hjälp av den medföljande shimskivan. Designen tar även hänsyn till strukturen på SLP- och Blade DS-skidorna, där bulten ligger halvt bakom skidans plaststruktur. De enda skidmodellerna där flyttsetet inte kan monteras direkt är CTRL-skidorna på skotrar med Lynx REX-stomme, och extra breda skidor på vissa arbetsskotrar.

KÖP NU

Följ Skipex påFacebook@SkipexEU

Kontakta Oss